Informatie COVID-19

COVID-19

Terneuzen, 30-9-2020

Beste cliënten, ouders/verzorgers

Op 28 september kondigde het kabinet extra maatregelen aan tegen verspreiding van het coronavirus. Voor psychologen heeft deze maatregel vooralsnog geen directe gevolgen.

“Psychologen kunnen blijven werken volgens de richtlijnen die het NIP samen met de betrokken partijen in de zorg hebben opgesteld (zie richtlijn ggz en corona).

Naast in acht nemen van de algemene richtlijnen van het RIVM (zoals 1,5 meter afstand en hygienemaatregelen) betekent dit dat behandelaren samen met de cliënt beslissen of zij face-to-face dan wel online contact hebben.

Face-to-face contact heeft daarbij de voorkeur, maar online contact bijvoorbeeld via beeldbellen met een veilige verbinding kan een goed alternatief bieden.”

(https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2020/gevolgen-van-extra-coronamaatregelen-voor-psychologen/)

De gepubliceerde afspraken op de website van Eigenwijz! (https://www.eigenwijzzeeland.nl/nieuws/) blijven dus onveranderd van kracht.

We zullen t.a.v. het behouden van voldoende ventilatie een raam op kiepstand zetten. Hierdoor wordt de temperatuur wat frisser waardoor het dragen of meenemen van een extra vest of een trui prettig is bij een bezoek aan het kantoor. Tevens zal tussen de afspraken door 15 min. gelucht worden. De deuren van het gebouw blijven gesloten, dus stuur even een app of bericht wanneer je er bent. Als laatste willen wij u vragen om deze gezondheidscheck voorafgaand aan een bezoek van Eigenwijz! door te nemen.

 

 

Terneuzen 22-6-2020

Beste cliënten van Eigenwijz!

Inmiddels worden de behandelingen weer zo goed als mogelijk vorm gegeven met extra aanpassingen op basis van de informatie van onze beroepsgroepen (NIP/NVRG) en de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Ter info nog even de belangrijkste maatregelen en afspraken op een rijtje:

-Afspraken op kantoor kunnen plaatsvinden indien er geen klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts > 38˚ C, hoofdpijn, je ziek voelen, diarree) zijn. Per gezin wordt eveneens gekeken en besproken wat het meest passend en wenselijk is (face-2-face/beeldbellen).
Neem bij klachten even contact op met de behandelaar. We kunnen de afspraak verzetten of via beeldbellen plaats laten vinden.

-De toegangsdeuren voor bezoekers van M2go City blijven gesloten. Cliënten van Eigenwijz! kunnen alleen onder begeleiding van de behandelaren toegang krijgen tot het gebouw. Kom niet te vroeg, liefst precies op tijd. Bel/sms/app even de behandelaar wanneer je er bent. We komen je dan zo spoedig mogelijk halen. Bij einde afspraak begeleidt de behandelaar de cliënten wederom naar de uitgang. Binnen het gebouw wordt middels pijlen op de grond de looprichting (eenrichtingsverkeer) gemarkeerd.

-In de centrale hal van M2go City staat bij de trap beneden een dispenser met desinfecterende
handgel. We vragen de cliënten van Eigenwijz! bij aanvang en vertrek de handen te desinfecteren.

-In het kantoor vinden de afspraken plaats met een plexiglas scherm ertussen. De kamer wordt
geventileerd en de tafel, scherm, deurklinken en materialen worden na iedere afspraak gereinigd.

We volgen hiermee de informatie van onze beroepsgroep en aangescherpte richtlijnen van het RIVM en zullen deze ook blijven volgen.