Informatie voor ouders

Alle kinderen zitten wel eens niet lekker in hun vel, hebben het lastig op school of ervaren moeilijkheden met hun vrienden of vriendinnen. Niet meteen reden om hulp in te schakelen. Maar als ouder heb je vaak wel in de gaten als je kind het echt moeilijk heeft en er zelf niet meer uit komt. Het raakt je als ouder je kind zo te zien worstelen en het kan je een machteloos gevoel geven. De stap om naar een psycholoog te gaan lijkt misschien groot maar zodra de eerste stap gezet is, kan er in korte tijd heel wat veranderen.

Klachten die onder meer binnen praktijk Eigenwijz! behandeld worden, zijn:

  • Angstklachten
  • Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld
  • Faalangst
  • Stemmingsklachten (somberheid)
  • Dwangklachten
  • Traumatische gebeurtenissen (middels EMDR)
  • Ontwikkelingsproblemen (o.a. autisme spectrum problematiek en ADHD )
  • Gedragsproblemen (o.a. snel boos worden)
  • Opvoedingsproblemen
  • Overige sociaal-emotionele en psychosociale problemen

Leerproblemen (dyslexie/dyscalculie), verslaving, eetstoornissen en suïcidedreiging worden binnen praktijk Eigenwijz! niet behandeld.

Informatie over de intakefase en het verdere verloop vindt u hier.

Twijfelt u of ik uw kind/jongere en u kan helpen, neem dan gerust contact met mij op.